Ballum-Astrup diget ved Ballum Sluse, med Rømø dæmningen i baggrunden.

Aktivitetskalender

Vejr og tidevand

Kilde: DMI

Ballum Landsbyforening er ikke ansvarlig for ukorrekte vandtider.
Bedøm altid selv tilstandene før du begiver dig ud på Vaden.